O MNIE

ABOUT ME

 

Wykształcenie

wyższe magisterskie, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, studia dzienne na kierunku: filologia angielska

Education

Higher, University (MA), graduale from the Adam Mickiewicz University in Poznan, Department of Neophilology, intramural studies, specialised in: English philology

Doświadczenie zawodowe

 

Professional experience

 

2016 (aktualnie)

tłumaczenie towarzyszące podczas instalacji i szkoleń operatorów linii produkcyjnych;

2016 (ongoing)

liaison interpretation for production line installation and training;

2009 (aktualnie)

tłumacz/wspólnik w przedsięwzięciu zajmującym się przeprowadzaniem wywiadów ze sławami oraz organizacją wydarzeń rozrywkowych;

2009 (ongoing)

translator/interpreter/partner in an enterprise involved in celebrity interviewing and staging showbiz events;

2007

w zespole tłumaczy publikacji Wlochy: przewodnik ilustrowany (tytuł oryg.: Insight Guides. Italy, Berlitz Insight Guides), red.: B. Bell, K. Duran, wydawca: Langenscheidt Polska;

2007

co-translator of Wlochy: przewodnik ilustrowany (Original title: Insight Guides. Italy, Berlitz Insight Guides), editors: B. Bell, K. Duran, published by Langenscheidt Polska;

XII 2006 do teraz

tłumacz publikacji akademickich (współ)finansowanych ze środków UE

Dec. 2006 until now

freelance translator of academic publications (incl. EU-financed projects)

X 2005 - VI 2006

praca na zlecenie w charakterze lektora j. angielskiego w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach

Oct. 2005 - June 2006

commissioned teacher of English at the Sorbian Higher School of Humanities in Zary

IX 2004 do teraz

praca na zlecenie w charakterze lektora j. angielskiego w Zachodniej Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze

Sept. 2004 until now

commissioned teacher of English at the Western Higher School of International Commerce and Finance in Zielona Gora

VIII 2004

uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego j. angielskiego

Aug. 2004

authorised as licensed interpreter and sworn translator of the English language

V 2002 do teraz

współpraca z ogólnopolskimi czasopismami anglistycznymi (artykuły, felietony)

May 2002 until now

co-operation with regional and national periodicals for English learners and teachers (articles, essays)

II 2002 - VIII 2005

zatrudnienie na umowę o pracę w charakterze lektora j. angielskiego w słubickim Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w którym prowadziłem lektoraty, fakultety Business English, kursy przygotowawcze do MEPS Master of European Political Studies, a także kursy specjalistyczne: gramatyczne, tematyczne, z zakresu słownictwa i frazeologii, europejskie, przygotowujące do egzaminów Cambridge i TOEFL)

Feb. 2002 - Aug. 2005

employed teacher of English at the Slubice Collegium Polonicum of the Adam Mickiewicz University in Poznan (teaching regular/extra-mural students, Business English classes, preparation courses for the Master of European Political Studies, and the Cambridge and TOEFL examinations, specialist courses in grammar, vocabulary, European issues for civil servants, police and customs officers

III 1999 - I 2002

praca na zlecenie w charakterze lektora j. angielskiego w słubickim Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mar. 1999 - Jan. 2002

commissioned teacher of English at Slubice Collegium Polonicum of the Adam Mickiewicz University in Poznan

X 1998 - VI 1999

praca na zlecenie w charakterze lektora j. angielskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze

Oct. 1998 - June 1999

commissioned teacher of English at the Teachers' College in Zielona Gora

IX 1998 - IX 2003

zatrudnienie na umowę o pracę w charakterze redaktora-językoznawcy w Wydawnictwie KANION Sp. z o.o. w Zielonej Górze, którego nakładem ukazały się, m. in.: Uniwersalny Słownik Tematyczny Języka Angielskiego pod moją redakcją, oraz napisane przeze mnie Ćwiczenia do tego słownika

Nov. 1998 - Nov. 2003

employed editor/language specialist at KANION Ltd. Publishing House in Zielona Gora (wrote and/or edited The Universal Thematic Dictionary of the English Language with The Workbook )

VII 1997 do teraz

prowadzenie szkoły języków (kursy ogólne, specjalistyczne, do matury, egz. międzynarodowych), biura tłumaczeń (w piśmie i mowie, w tym symultaniczne, także na zlecenie dużych firm o zasięgu międzynarodowym) i wydawnictwa

July 1997 until now

managing own language school (English and German: general courses, specialised courses for the A-level and the Cambridge and TOEFL examinations), translations/interpretation bureau (incl. work for large, international businesses), and publishing house

IX 1996 - IX 1998

praca na umowę o pracę w charakterze nauczyciela j. angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Krośnie Odrzańskim

Sept. 1996 - Sept. 1998

employed teacher of English at the Secondary Comprehensive School in Krosno Odrzanskie

IX 1995 - IX 1996

praca na umowę o pracę w charakterze lektora j. angielskiego i tłumacza w Sztabie Krakowskiego Okręgu Wojskowego

Sept. 1995 - Sept. 1996

employed teacher of English and translator/interpreter at the Cracow Military Headquarters

IX 1994 - IX 1995

praca na umowę o pracę w charakterze nauczyciela j. angielskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu

Sept. 1994 - Sept. 1995

employed teacher of English at the Military College in Poznan

w okresie studiów

praca na zlecenie (nauka j. angielskiego, tłumaczenia, praca na Targach Poznańskich), współpraca z wydawnictwem (przetłumaczone dwie książki)

During studies

commissioned work (teaching English, translations, work at the Poznan International Fair), work for a Poznan-based publisher (two books translated)

Co jeszcze?

Czekam na nowe wyzwania!

What else?

Awaiting new challenges!

Copyright © 2021. All rights reserved. ctinet.pl - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign