ORGANIZACJA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW

PROJECT ORGANIZATION
& FINANCING

Zespół specjalistów świadczy kompleksowe usługi konsultingowe polegające na organizacji i finansowaniu projektów w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, odnawialnych źródeł energii i in.

A team of experts offers comprehensive consulting services of project organization and financing in the field of food processing, renewable energy sources and others.

Organizujemy projekty i zapewniamy ich finansowanie, głównie w oparciu o kapitał zagraniczny, w formule "Project Finance" zakładającej realizację inwestycji metodą "pod klucz" przez spółki celowe (Special Purpose Vehicle, SPV) na aktualnie obowiązujących niezwykle korzystnych warunkach kredytowych.

We organize projects and provide financing, mainly based on foreign capital, within the "Project Finance" method, providing the turnkey execution of a project by a Special Purpose Vehicle (SPV), taking advantage of the extremely profitable loan terms, as currently offered.

Ofertę kierujemy do firm polskich, zarówno w kraju jak i poza granicami Polski, a także do firm z innych krajów nieobjętych embargiem rządów państw demokratycznych i organizacji międzynarodowych.

Our offer is addressed to Polish companies, operating both in Poland and abroad, as well as entities seated in other countries, not embargoed by democratic governments and international organizations.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą i chcielibyście uzyskać więcej informacji, prosimy o KONTAKT.

If you are interested in our offer and would like to obtain more information, please CONTACT us.

Copyright © 2019. All rights reserved. ctinet.pl - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign